KỶ NIỆM CHƯƠNG PHA LÊ NGỌN LỬA

– Chất liệu:  thủy tinh hoặc pha lê
– Kích thước:  Cao 18cm
– Sản phẩm được sản xuất theo yêu cầu riêng với nội dung riêng của mỗi sự kiện