KỶ NIỆM CHƯƠNG PHA LÊ ĐIỂM XANH

– Chất liệu:  Thân Pha lê trong + đế pha lê đen (xanh dương, xanh lá hoặc pha lê trong)
– Kích thước:  Cao 16cm
– Sản phẩm được sản xuất theo yêu cầu riêng